Παράγοντες για την απόκτηση του λόγου και της ομιλίας

Παράγοντες για την απόκτηση του λόγου και της ομιλίας

Α. Βιολογικοί παράγοντες

Το παιδί θα πρέπει:

 

  • Να ακούει ικανοποιητικά το ακουστικό ερέθισμα
  • Να έχει τη δυνατότητα να παράγει λαρυγγικό ήχο και να μπορεί να τον μετατρέψει με την βοήθεια των αρθρωτικών οργάνων (γλώσσα, χείλη, δόντια, κάτω γνάθος, ουρανίσκος) στους φθόγγους της γλώσσας του
  • Να έχει τη γνωστική ικανότητα συμβολοποίησης και τη δυνατότητα επεξεργασίας
  • Να έχει ορισμένες ψυχογλωσσολογικές ικανότητες, όπως ακουστική μνήμη, διαφοροποίηση ήχων και ακουστικές ακολουθίες
  • Να έχει την ικανότητα να χειρίζεται τους κανόνες της γλώσσας, όπως φωνολογικούς, σημασιολογικούς και συντακτικούς κανόνες

 

Β. Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Το παιδί θα πρέπει:

  • Να έχει εμπειρίες και αναπαραστάσεις
  • Να έχει ανθρώπους που του μιλάνε και που το ακούνε
  • Να έχει την ικανότητα να χειρίζεται τους κοινωνικούς ή πραγματολογικούς κανόνες της γλώσσας του

 

Γ. Συναισθηματικοί παράγοντες

Το παιδί θα πρέπει:

  • Να έχει κάποιους σημαντικούς ανθρώπους με τους οποίους να θέλει να επικοινωνήσει
  • Να ζει σε ένα περιβάλλον που ευνοεί και ενθαρρύνει την επικοινωνία

Κακές ή ακατάλληλες συνθήκες σε έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω τομείς μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου, της ομιλίας ή της επικοινωνίας.

Αφήστε το σχόλιό σας:

eXTReMe Tracker