Ο Λογοπεδικός και ο ρόλος του

Ο Λογοπεδικός και ο ρόλος του

Ποιος είναι ο Λογοπεδικός / Λογοθεραπευτής;

Σύμφωνα με τη Μόνιμη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λογοθεραπευτών και Λογοπεδικών (CPLOL, 1990 και 1994):

ο Λογοπεδικός είναι ο επιστήμονας που φέρει την ευθύνη της πρόληψης, αξιολόγησης, θεραπείας και επιστημονικής μελέτης της ανθρώπινης επικοινωνίας και των διαταραχών που συνδέονται με αυτή.

Η ανθρώπινη επικοινωνία περικλείει όλες τις λειτουργίες που έχουν σχέση με την κατανόηση και την  έκφραση του προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς επίσης και με όλες τις κατάλληλες μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας.

 

Ρόλος και αρμοδιότητες του Λογοπεδικού

Α. Πρόληψη

  • Εκπαίδευση
  • Ενημέρωση
  • Έγκαιρη διερεύνηση με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση μια διαταραχής
  • Κατάλληλη παρέμβαση στο άτομο και το περιβάλλον του

Β. Αξιολόγηση

  • Συνεχής διεργασία που συχνά απαιτεί τη συνεργασία ειδικών από άλλους επιστημονικούς κλάδους
  • Ο λογοπεδικός φτάνει στη διάγνωση με τη βοήθεια αντικειμενικών διαδικασιών και κλινικής παρακολούθησης και διατυπώνει τη θέση του για τη φύση και τη διάρκεια της παρέμβασης

Γ. Παρέμβαση

  • Άμεση η έμμεση θεραπεία
  • Έχει διαστάσεις τεχνικές, διαπροσωπικές και κοινωνικές

 

Ο λογοπεδικός συγκεντρώνει επιστημονικές γνώσεις και κλινικές αρμοδιότητες ώστε να προσφέρονται οι καλύτερες θεραπευτικές συνθήκες στα άτομα με διαταραχές επικοινωνίας.

Η Λογοπεδική είναι ένα επάγγελμα στη διασταύρωση των ανθρωπιστικών και εφαρμοσμένων επιστημών.

Αφήστε το σχόλιό σας:

eXTReMe Tracker