Μαθησιακές δυσκολίες

Μαθησιακές δυσκολίες

Με τον όρο «μαθησιακές δυσκολίες» αναφερόμαστε σε ένα ευρύ φάσμα μαθητών που παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατάκτηση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων οι οποίες αποκτούνται συνήθως κατά τη σχολική φοίτηση. Ένα παιδί έχει μαθησιακές δυσκολίες όταν δυσκολεύεται να κατακτήσει τη σχολική γνώση σε βαθμό σημαντικά μεγαλύτερο από ότι τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας του, ή όταν έχει μια διαταραχή εξαιτίας της οποίας δεν μπορεί να παρακολουθήσει ένα τυπικό σχολείο αλλά χρειάζεται μια πιο ειδική σχολική δομή. Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ήπιες, μέτριες ή σοβαρές. Το είδος των μαθησιακών δυσκολιών που παρουσιάζουν τα παιδιά μπορεί να εκτείνεται σε διάφορους τομείς και να εκδηλώνεται ποικιλόμορφα. Ωστόσο, τα παρακάτω γνωρίσματα είναι συχνά χαρακτηριστικά της εικόνας που παρουσιάζουν αυτά τα παιδιά στην τάξη. Ετσι, το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες:

  • μπορεί να είναι κοινωνικά ανώριμο και ο τρόπος που παίζει και τα ενδιαφέροντά του να μοιάζουν πιο πολύ με αυτά ενός μικρότερου παιδιού,
  • κατακτά νέες δεξιότητες με αργό ρυθμό και γι’αυτό χρειάζεται ίσως να χωρίζουμε μια δραστηριότητα σε μικρότερα στάδια για να μπορέσει να την ολοκληρώσει,
  • έχει περιορισμένη ικανότητα να επεξεργαστεί και να οργανώσει αυτά που έχει να μάθει. Μπορεί να δυσκολεύεται να αντιληφθεί τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να προσέξει και τι πρέπει να θυμάται,
  • μπορεί να δυσκολεύεται να καταλάβει ποια θέματα ή ποια πληροφοριακά στοιχεία είναι σημαντικά, γιατί ίσως δυσκολεύεται να κατανοήσει τη σχέση μεταξύ κάποιων εννοιών, γεγονότων ή αντικειμένων,
  • έχει ενδεχομένως δυσκολίες συγκέντρωσης, οπότε χαζεύει ή σηκώνεται από τη θέση του περισσότερο από τα άλλα παιδιά και ασχολείται λιγότερη ώρα με μια δραστηριότητα. Μπορεί ακόμα να ξεφεύγει από το θέμα συζήτησης όταν μιλάει.

Από την άλλη μεριά, ο όρος «ειδικές μαθησιακές δυσκολίες» αναφέρεται στους μαθητές που έχουν δυσκολία σε κάποιους μαθησιακούς τομείς ενώ μαθαίνουν με φυσιολογικούς ρυθμούς σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, ένα παιδί με ειδική μαθησιακή δυσκολία μπορεί να δυσκολεύεται μόνο στα μαθηματικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, η ειδική μαθησιακή δυσκολία έγκειται στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, οπότε την αποκαλούμε και δυσλεξία. Η δυσλεξία είναι μια «απρόβλεπτη» δυσκολία στην εκμάθηση του γραπτού λόγου και με τον όρο «απρόβλεπτη» υποννοείται ότι αυτή η δυσκολία δεν οφείλεται σε κινητικά, συναισθηματικά ή νοητικά προβλήματα. Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκμάθηση του γραπτού λόγου χρειάζονται αξιολόγηση και θεραπεία από άτομο ειδικά καταρτισμένο όπως είναι ο λογοθεραπευτής.

Αφήστε το σχόλιό σας:

eXTReMe Tracker