Λίγα λόγια για τον αυτισμό

Λίγα λόγια για τον αυτισμό

Όλοι γεννιόμαστε με έμφυτη την προδιάθεση να γνωρίσουμε τους άλλους ανθρώπους επειδή τους θεωρούμε ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Από την πρώτη μέρα της ζωής μας διαθέτουμε την ικανότητα να εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στο ανθρώπινο πρόσωπο και στην ανθρώπινη φωνή και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προσέχουμε τους άλλους, να θέλουμε να αναπτύξουμε σχέσεις μαζί τους και να μάθουμε από αυτούς. Πέρα, όμως, από την προδιάθεσή μας για δημιουργία σχέσεων είναι αναγκαία και η ύπαρξη γνωστικών δεξιοτήτων, που θα μας υποστηρίξουν στην κατανόηση του περιβάλλοντος και της σκέψης των άλλων, στην ερμηνεία των εκφράσεων του προσώπου και του τόνου της φωνής τους και στην κατανόηση του λόγου που χρησιμοποιούν. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω μας κάνει ικανούς να αλληλεπιδρούμε κατάλληλα με τους συνανθρώπους μας και να επικοινωνούμε μαζί τους. Η δυσκολία στον συνδυασμό των γνωστικών ικανοτήτων, που υποστηρίζουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την επικοινωνία, οδηγεί σε διαταραχές οι οποίες συχνά περιγράφονται με τον όρο αυτισμός ή διάχυτες διαταραχές της ανάπτυξης. Επειδή, όμως, η διαταραχή αυτή περιλαμβάνει την ποιοτική απόκλιση του ατόμου από την κατάλληλη κοινωνική και επικοινωνιακή συμπεριφορά, τα άτομα με αυτισμό δεν μοιάζουν μεταξύ τους παρά μόνο σε βασικά συμπεριφορικά χαρακτηριστικά που αφορούν την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη σκέψη και τα ενδιαφέροντά τους. Αυτή είναι και η έννοια του φάσματος που προσπαθεί να αποδώσει τις διαφορές στην ποικιλία και στο βαθμό των χαρακτηριστικών συμπτωμάτων που παρουσιάζουν τα άτομα με αυτισμό.

Τα παιδιά με αυτισμό έχουν δυσκολίες στην κοινωνικότητα και την κοινωνική κατανόηση. Αυτό εμφανίζεται με τη φαινομενική αδιαφορία για τους άλλους ανθρώπους, με τη δυσκολία στην κατανόηση για το τι πραγματικά οι άνθρωποι σκέφτονται, αισθάνονται, επιθυμούν και προσδοκούν από τους άλλους, με τη δυσκολία να συνάψουν φιλικές σχέσεις, να ενταχθούν σε μια ομάδα και να κατανοήσουν ότι ο άνθρωπος είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Επίσης, τα παιδιά με αυτισμό έχουν δυσκολίες στην επικοινωνία, όχι τόσο για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, παρόλο που σε κάποια παιδιά συμβαίνει και αυτό, αλλά κυρίως στην έκφραση των σκέψεων και των συναισθημάτων τους. Οι δυσκολίες που παρατηρούνται σε αυτόν τον τομέα αφορούν την κοινωνική επικοινωνία – δηλαδή την ικανότητα παρατήρησης των άλλων –, το σχολιασμό της συμπεριφοράς τους, την έκφραση συμπερασμάτων για τους λόγους που τους οδήγησαν να συμπεριφερθούν με αυτόν τον τρόπο, και τη δημιουργία υποθέσεων για τους τρόπους δράσης τους στο μέλλον. Η έννοια του φάσματος ισχύει και για τις δυσκολίες στην επικοινωνία. Μπορεί να υπάρχουν άτομα με αυτισμό που δεν μιλούν και δεν κατανοούν γιατί πρέπει να επικοινωνήσουν. Ή άτομα με αυτισμό που επικοινωνούν για τις βασικές τους ανάγκες λεκτικά με περιορισμένο λόγο ή με ηχολαλία. Ωστόσο υπάρχουν και άτομα με αυτισμό που τα καταφέρνουν παρά πολύ καλά με λεκτικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες, χωρίς να μπορούν όμως να κατανοήσουν υπονοούμενα, χιούμορ και να κάνουν συζήτηση. Το τελευταίο χαρακτηριστικό των παιδιών με αυτισμό αφορά την ακαμψία της σκέψης και της συμπεριφοράς τους. Μπορεί να επιμένουν σε γνώριμες ρουτίνες ή μπορεί να αναπτύσσουν ιδιαίτερα και ασυνήθιστα ενδιαφέροντα, που τα απορροφούν για πολλές ώρες. Τα παιδιά με αυτισμό συνήθως βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά απ’ ό,τι η πλειονότητα των άλλων παιδιών, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά τους να είναι παράξενη και δυσνόητη.

Ο αυτισμός εκδηλώνεται σε παιδιά και ενηλίκους με διαφορετικό νοητικό δυναμικό, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από υψηλότερο επίπεδο του μέσου όρου έως τη βαριά νοητική υστέρηση. Επίσης η σοβαρότητα του αυτισμού ποικίλλει και μπορεί να είναι ήπια, μέτρια ή σοβαρή. Μερικές φορές δίνονται στα παιδιά με αυτισμό διαγνώσεις οι οποίες έχουν διαφορετικές αλλά παρόμοιες έννοιες. Οι πιο κοινές από αυτές είναι η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, ο αυτισμός και το σύνδρομο Asperger. Στην πραγματικότητα αυτές οι διαφορετικές διαγνώσεις διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη σοβαρότητα και ως προς τις γνωστικές, λεκτικές και αντιληπτικές δεξιότητες, αλλά η  κοινή βάση των δυσκολιών τους επηρεάζει την κοινωνικότητα, την επικοινωνία και την σκέψη. Με αυτήν την εξήγηση των διάχυτων διαταραχών της ανάπτυξης ίσως είναι ευκολότερα κατανοητή η έννοια του φάσματος του αυτισμού, που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως συνώνυμος όρος.

Αφήστε το σχόλιό σας:

eXTReMe Tracker