Προσφορά Υπηρεσιών

Η εργασιακή μου εμπειρία επεκτείνεται σε θέματα που αφορούν:

 • δυσκολίες στην παραγωγή προφορικού λόγου
 • δυσκολίες στην κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου
 • μαθησιακές δυσκολίες
 • διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή / αυτισμός
 • εγκεφαλική παράλυση
 • τραυλισμός
 • διαταραχές φωνής
 • δυσπραξία
 • βαρηκοΐα / κώφωση
 • διαταραχές μάσησης και κατάποσης
 • χρήση νοηματικής γλώσσας ΜΑΚΑΤΟΝ
 • χρήση μεθόδου επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων/συμβόλων PECS (Picture Exchange Communication System)
 • χρήση εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας (Alternative and Augmentative Communication, AAC)

Μέρος της θεραπευτικής παρέμβασης αποτελεί και η εκπαίδευση στη χρήση εναλλακτικών μεθόδων επικοινωνίας σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, όπως είναι η χρήση της νοηματικής γλώσσας ΜΑΚΑΤΟΝ και η επικοινωνία μέσω ανταλλαγής συμβόλων (PECS).

Κατεβάστε το βιογραφικό μου εδώ.

eXTReMe Tracker